Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Przedmioty fakulatywne i do wyboru prowadzone przez WPiA UAM

DEKLARACJA (pdf, doc) wyboru prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji UAM przedmiotów fakultatywnych oraz przedmiotów „do wyboru” oferowanych alternatywnie z Seminarium podstawowym (Grundlagenseminar)

- termin składania deklaracji - 30 września br.,  za wyjątkiem wykładów oferowanych w sem. letnim, dla których termin składania deklaracji upływa 30 listopada (z możliwością ich zmiany na przedmiot niemiecki pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku do 31 marca danego roku akademickim); 
- warunkiem uruchomienia wykładu jest uczestnictwo przynajmniej 3-ech studentów UAM.

Przedmioty fakultatywne oferowane przez WPiA UAM oraz przedmioty „do wyboru” oferowane przez WPiA UAM alternatywnie z Seminarium podstawowym (Grundlagenseminar) w roku akad. 2023/2024:

SEMESTR ZIMOWY 2023/2024:

ROK STUDIÓW IV:

1. Moduł Prawo cywilne - pogłębienie umiejętności: Przedmiot do wyboru 2 (PL): Ochrona dóbr osobistych w prawie cywilnym - dr hab. K. Mularski;
2. Moduł Prawo karne - pogłębienie umiejętności: Przedmiot fakultatywny dedykowany modułowi (K-1): Prawny status cudzoziemca w Polsce - dr Marcin Princ;
3. Moduł Prawo karne - pogłębienie umiejętności: Przedmiot fakultatywny dedykowany modułowi (K-2): Międzynarodowa ochrona praw człowieka - dr Aleksander Gadkowski;

ROK STUDIÓW V:

1. Moduł Prawo publiczne - pogłębienie umiejętności: Przedmiot fakultatywny dedykowany modułowi (Pu-2): Organizacja wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej w polskim systemie prawnym - dr Jan Olszanowski;
2. Moduł Prawo karne - pogłębienie umiejętności: Przedmiot fakultatywny dedykowany modułowi (K-4): Wprowadzenie do prawa porównawczego - prof. dr hab. Wojciech Dajczaka - UWAGA! Warunkiem uruchomienia uczestnictwo przynajmniej 5-u studentów UAM;
3.  Moduł Prawo karne - pogłębienie umiejętności: Przedmiot fakultatywny dedykowany modułowi (K-4): Archeologia i ikonografia prawna - prof. dr hab. Andrzej Gulczyński - wykład nie zostanie uruchomiony w sem. zim. 2023/2024; 

SEMESTR LETNI 2024:

ROK STUDIÓW IV:

1. Moduł Prawo karne - pogłębienie umiejętności: Przedmiot wyboru 3 (PL): Teoria prawa – prof. dr hab. Marzena Kordela - wykład nie zostanie uruchomiony ; - wykład nie zostanie uruchomiony w sem. zim. 2023/2024; 
2. Moduł Prawo karne - pogłębienie umiejętności: Przedmiot wyboru 3 (PL): Polskie prawo karne wykonawcze - prof. dr hab. Anna Gerecka-Żołyńska;  
3. Moduł Prawo karne - pogłębienie umiejętności: Przedmiot fakultatywny dedykowany modułowi (K-3): Prawnokarne granice wolności wypowiedzi – dr Anna Demenko.