Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Informacje dot. polskich wykładów

I rok
Wprowadzenie do prawoznawstwa
Polskie prawo konstytucyjne
Prawo rzymskie i tradycja europejskiego prawa prywatnego
Historia ustroju i państwa publicznego w kontekście europejskim 
II rok
Polskie prawo cywilne I (część ogólna) 
Polskie prawo cywilneI (prawo zobowiązań)
Polskie prawo karne

Zestaw pytań na egzamin 2023/2024

Język legislacji i orzecznictwa (kwalifikacje klucziwe PL)
III rok
Polskie prawo cywilne II
Polskie prawo cywilne: prawo rzeczowe, spadkowe i rodzinne
Polskie prawo administracyjne

Zagadnienia egzaminacyjne

Polskie prawo administracyjne (konwersatorium)

Polskie prawo spółek

Zagadnienia egzaminacyjne

Polskie postępowanie karne

Zagadnienia egzaminacyjne

Polskie postępowanie karne (konwersatorium)
Polskie prawo pracy i socjalne
Polskie postępowanie administracyjne
Polskie postępowanie administracyjne  (konwersatorium)
Polskie publiczne prawo gospodarcze