Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Harmonogram stałych terminów obowiązujących na prawie

 

Rok studiów Ostateczny termin Termin na:                                                                                                               

 

 

 

 

 

1. ROK                    
15 grudnia                       składanie wniosków o dopuszczenie do zaliczenia przedmiotów z wyższego roku studiów w danym roku akademickim - komunikat
30 stycznia składanie wniosków o cofnięcie zgody na dopuszczenie do zaliczenia przedmiotów z wyższego roku studiów w danym roku akademickim w przypadku przedmiotów zaliczanych w sesji zimowej - komunikat
31 marca uiszczenie (liczy się data wpływu na konto studenta) opłaty za powtarzane przedmioty prowadzone przez WPiA; z uiszczenia opłaty zwalnia jedynie decyzja Rektora ds. studenckich (podania w oryginale z odpowiednim wyprzedzeniem można składać w Biurze Obsługi Studentów załączając wypełniony formularz do Urzędu Skarbowego)  
30 czerwca składanie wniosków o cofnięcie zgody na dopuszczenie do zaliczenia przedmiotów z wyższego roku studiów w danym roku akademickim w przypadku przedmiotów zaliczanych w sesji letniej - komunikat
30 października rozliczenie roku (w tym mi.in. składanie wniosków o powtarzanie przedmiotów) - zarządzenie

 

 

 

 

 

 

2. ROK                     
 
15 grudnia składanie wniosków o dopuszczenie do zaliczenia przedmiotów z wyższego roku studiów w danym roku akademickim - komunikat
30 stycznia składanie wniosków o cofnięcie zgody na dopuszczenie do zaliczenia przedmiotów z wyższego roku studiów w danym roku akademickim w przypadku przedmiotów zaliczanych w sesji zimowej - komunikat
31 marca uiszczenie (liczy się data wpływu na konto studenta) opłaty za powtarzane przedmioty prowadzone przez WPiA; z uiszczenia opłaty zwalnia jedynie decyzja Rektora ds. studenckich (podania w oryginale z odpowiednim wyprzedzeniem można składać w Biurze Obsługi Studentów załączając wypełniony formularz do Urzędu Skarbowego)
30 czerwca składanie wniosków o cofnięcie zgody na dopuszczenie do zaliczenia przedmiotów z wyższego roku studiów w danym roku akademickim w przypadku przedmiotów zaliczanych w sesji letniej - komunikat
30 października    rozliczenie roku (w tym mi.in. składanie wniosków o powtarzanie przedmiotów) - zarządzenie

 

3. ROK                    

 
15 grudnia składanie wniosków o dopuszczenie do zaliczenia przedmiotów z wyższego roku studiów w danym roku akademickim - komunikat
30 stycznia składanie wniosków o cofnięcie zgody na dopuszczenie do zaliczenia przedmiotów z wyższego roku studiów w danym roku akademickim w przypadku przedmiotów zaliczanych w sesji zimowej - komunikat
31 marca  uiszczenie (liczy się data wpływu na konto studenta) opłaty za powtarzane przedmioty prowadzone przez WPiA; z uiszczenia opłaty zwalnia jedynie decyzja Rektora ds. studenckich (podania w oryginale z odpowiednim wyprzedzeniem można składać w Biurze Obsługi Studentów załączając wypełniony formularz do Urzędu Skarbowego)
30 czerwca składanie wniosków o cofnięcie zgody na dopuszczenie do zaliczenia przedmiotów z wyższego roku studiów w danym roku akademickim w przypadku przedmiotów zaliczanych w sesji letniej - komunikat
30 września wybór promotora (tylko dla studentów planu i programu studiów obowiązującego od roku akad. 2021/2022)
30 września wybór na przyszły rok akademicki przedmiotów fakultatywnych prowadzonych przez WPiA UAM 
30 października   rozliczenie roku (w tym mi.in. składanie wniosków o powtarzanie przedmiotów) - zarządzenie

 

4. ROK                     
 
30 listopada wybór prowadzonych przez WPiA UAM w sem. letnim przedmiotów fakultatywnych oraz przedmiotów "do wyboru"  - komunikat, deklaracja
15 grudnia składanie wniosków o dopuszczenie do zaliczenia przedmiotów z wyższego roku studiów w danym roku akademickim - komunikat
30 stycznia składanie wniosków o cofnięcie zgody na dopuszczenie do zaliczenia przedmiotów z wyższego roku studiów w danym roku akademickim w przypadku przedmiotów zaliczanych w sesji zimowej - komunikat
31 marca uiszczenie (liczy się data wpływu na konto studenta) opłaty za powtarzane przedmioty prowadzone przez WPiA; z uiszczenia opłaty zwalnia jedynie decyzja Rektora ds. studenckich (podania w oryginale z odpowiednim wyprzedzeniem można składać w Biurze Obsługi Studentów załączając wypełniony forrmularz do Urzędu Skarbowego)
31 marca składanie wniosków o zamianę zadeklarowanego przedmiotu fakulatywnego lub przedmiotu "do wyboru" z semestru letniego na przedmiot oferowany przez Wydział Prawa EUV 
30 czerwca składanie wniosków o cofnięcie zgody na dopuszczenie do zaliczenia przedmiotów z wyższego roku studiów w danym roku akademickim w przypadku przedmiotów zaliczanych w sesji letniej - komunikat
30 września wybór na przyszły rok akademicki przedmiotów fakultatywnych prowadzonych przez WPiA UAM - deklaracja
30 września wybór promotora
30 października rozliczenie roku (w tym mi.in. składanie wniosków o powtarzanie przedmiotów) - zarządzenie

 

5. ROK     

 
31 marca uiszczenie (liczy się data wpływu na konto studenta) opłaty za powtarzane przedmioty prowadzone przez WPiA; z uiszczenia opłaty zwalnia jedynie decyzja Rektora ds. studenckich (podania w oryginale z odpowiednim wyprzedzeniem można składać w Biurze Obsługi Studentów załączając wypełniony forrmularz do Urzędu Skarbowego)
30 września   rozliczenie roku - zarządzenie
30 września  rejestracja pracy magisterskiej - zarządzenia

UWAGA! Powyżej wymienione są tylko terminy "stałe"!