Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


I rok

Lp. Treść Data zamieszczenia
1.

W związku z wprowadzeniem do USOS Web przedmiotów zdawanych przez każdego studenta w roku akad. 2023/2024 należy sprawdzić na swoim koncie w USOS Web poprawność wprowadzonych przedmiotów. Przy jakiejkolwiek nieprawidłowości wprowadzonych przedmiotów (figuruje przedmiot, którego student nie powinien zdawać w tym roku lub też brak przedmiotu, który powinien byc zdawany przez studenta) student powinien pilnie skontaktować się z Sekretariatem Studenckim (618296815, tuchaj@@amu.edu.pl ).
Przyporządkowane przedmioty TRZEBA podpiąć pod rok i etap studiów!
W przypadku, kiedy przedmiot nie zostanie podpięty, USOS nie liczy za niego punktów ECTS!

 05.01.2024
2. 

Studenci I roku w roku akad. 2023/2024!

Szkolenie BHP - obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających studia w roku akad. 2023/2024:
Jest to przedmiot obowiązkowy dla wszystkich studentów I roku! Dotyczy to także osób, które w poprzednich latach już szkolenie BHP zaliczyły, ale ponownie rekrutowały się na I rok!

 15.11.2023