Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Zasady uczestnictwa i zaliczania polskich zajęć przez studentów immatrykulowanych tylko na EUV

KOMUNIKAT regulujący zasady uczestniczenia i zaliczania polskich zajęć przez studentów tylko EUV

KOMUNIKAT nr 2 uzupełniający powyższy

Uwaga! Należy zapoznać się z obydwoma KOMUNIKATAMI!

- wniosek (pdf, doc)