Mariia Sokolova to pierwsza w historii Collegium Polonicum studentka, która obroniła podwójny dyplom (Doppeldiplom) na kierunku Studia o Polsce

wydarzenie

Obrona odbyła się 17 czerwca, przewodniczącą komisji była prof. UAM dr hab. Justyna Krauze - Pierz, Pełnomocnik Rektora UAM ds. dydaktyki w CP.

0-Mariia_SoP-900x600

Obrona odbyła się 17 czerwca, przewodniczącą komisji była prof. UAM dr hab. Justyna Krauze - Pierz, Pełnomocnik Rektora UAM ds. dydaktyki w CP.

Promotorem tej wyjątkowej pracy był dr Dominik Pick, recenzentem prof. dr. Wener Benecke.

Tytuł pracy dyplomowej brzmi: "Ewolucja stereotypu „polnische Wirtschaft”. Jej celem jest analiza funkcjonowania stereotypu „polnische Wirtschaft” (polska gospodarka) w relacjach polsko-niemieckich współcześnie. Stereotyp ten, głęboko zakorzeniony w niemieckiej świadomości społecznej, odwołuje się do negatywnego wyobrażenia o polskiej gospodarce jako chaotycznej, nieefektywnej i zacofanej. Praca podejmuje próbę zrozumienia historycznych korzeni tego stereotypu, jego ewolucji na przestrzeni lat oraz odpowiedzi na pytanie, czy obecnie „polnische Wirtschaft” traci na znaczeniu.

Jesteście ciekawi wyniku analizy? W podsumowaniu pracy podkreślono, że mimo głęboko zakorzenionych negatywnych wyobrażeń o Polsce, szczególnie polskiej gospodarce, rzeczywistość XXI wieku pokazuje, że stereotyp „polnische Wirtschaft” staje się coraz mniej aktualny w obecnym kontekście, głównie ze względu na pozytywne doświadczenia związane z rozwojem gospodarczym Polski po wejściu do Unii Europejskiej. Współczesne relacje między Polską a Niemcami ukazują ewolucję w postrzeganiu kraju sąsiada, co buduje mosty dla partnerskiej współpracy i wzajemnego zrozumienia.

Jak podkreśla J. Krauze-Pierz, studentka była świetnie przygotowana do egzaminu, za który otrzymała ocenę bdb i taką ocenę otrzyma także na dyplomie. Gratulujemy i czekamy na kolejne obrony!